In beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten. Een groot aantal maatregelen is echter niet verenigbaar met de monumentale waarden en de constructiewijze van historische gebouwen en leidt zelfs tot bouwfysische schade. Om de verbetering van de energieprestatie op een verantwoorde manier te verbeteren, is kennis nodig op bouwtechnisch, bouwfysisch en bouwhistorisch vlak. Vanuit deze disciplines voert OOMAdvies ruim 10 jaar energiescans uit. Daarbij stelt zij zich tot doel praktische en op het monument toegesneden, maatregelen te vinden die rekening houden met de comfortwens en financiële draagkracht van de eigenaar en die tevens doorgang kunnen vinden bij monumenteninstanties.