Als onderdeel van een toekomstgerichte visie op religieus erfgoed heeft OOMAdvies in opdracht van de gemeente Nijmegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de energieprestatie van Nijmeegse kerken, met inachtneming van de monumentenstatus op een verantwoorde manier te verbeteren. Het doel is dat de reductie van de energiekosten een gunstiger exploitatiemodel oplevert zodat de kerken meer toekomstbestendig worden.
Als voorbeeld diende een aantal kerken en een synagoge, waarvoor energiescans werden uitgevoerd om tot verantwoorde maatregelen te komen. Deze kunnen worden aangewend om een strategie te formuleren voor de verduurzaming van het totale religieuze erfgoed in Nijmegen.