Onderzoek en Ontwikkeling Monumenten (OOM) is ontstaan vanuit jarenlange ervaring binnen de monumentenzorg. Daar werd geconstateerd dat er een essentiële stap ontbreekt tussen bescherming en toekomst. De wensen van monumentenzorg en die van ontwikkelende partijen staan vaak op gespannen voet. Om bovengenoemde kloof te dichten is in 2006 OOM opgericht met het doel een soepel, doorzichtig en minder tijdrovend herontwikkelings- of herbestemmingsproces te creëren door het ontwikkelen van een hiërarchische waardebepaling en een ontwikkelingsanalyse waarin de mogelijkheden en beperkingen van het monument zijn vastgelegd.

De architectuurhistorische en bouwtechnische kennis die OOM in huis heeft, worden gecombineerd om tot een gedegen analyse van de ontwikkelingsmogelijkheden te komen. Bovendien heeft OOM ruime ervaring met de spelregels in ‘Monumentenland’ en beschikt het over een uitgebreid netwerk binnen de overheid, monumentenzorg en de bouw- en restauratiewereld waardoor we goed op de hoogte zijn van de beoordelingscriteria en wensen van de toetsende (monumenten)instanties.

OOM heeft zich tot doel gesteld de maximale marge van beschermd erfgoed te benutten en een intermediaire rol te vervullen tussen de gebruiker, ontwikkelaar, koper en monumentenzorg. Nieuwe ontwikkelingen van beschermd erfgoed geven monumenten immers een toekomstwaarde.

portretten _monument_herbestemming_restauratie_energieduurzaam_bouwhistorisch