Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek objectiveert de historische waarde van een gebouw. Voor de meeste vergunningsaanvragen vereist de overheid dan ook een bouwhistorisch onderzoek waaraan de plannen kunnen worden getoetst. OOM heeft een ruime ervaring met het doen van onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van monumentaal erfgoed, landschappelijke en stedenbouwkundige analyses en inventarisaties van objecten en structuren.