In het kader van de verbreding en kwaliteitsversterking van de woon- en winkelfunctie van de binnenstad van Breda is eind 2007 het Masterplan ‘Achter de Lange Stallen’ van Soeters van Eldonk architecten gepresenteerd. Een onderdeel van het Masterplan wordt gevormd door het in 1950 door M. Bolten en F.E. Röntgen ontworpen postkantoor op de hoek Oude Vest/Keizerstraat; een complex zonder beschermende status maar met een sterk beeldbepalende functie in het stadsbeeld. Om de invalshoek bij een mogelijke herontwikkeling te bepalen heeft OOM in opdracht van de Stichting WonenBreburg onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarden gecombineerd met een aantal aanbevelingen over de ontwikkelingsmogelijkheden.