Bij herbestemming en renovatie van monumenten is het van groot belang vooraf de do’s en dont’s van beschermd erfgoed inzichtelijk te hebben. Onderzoek en Ontwikkeling Monumenten (OOM) treedt op als adviseur en bemiddelaar bij herbestemmingsvraagstukken van monumentaal erfgoed. Het accent ligt daarbij op het benutten van de maximale marge van het gebouw.

Portfolio

Bekijk hier alle projecten van OOM »

Energie duurzaam

De energieduurzaamheid van bestaande gebouwen staat hoog op de agenda. Bij monumentale en historische gebouwen kan het doorvoeren van standaard »

Herbestemming

OOM streeft naar een soepel en doorzichtig herontwikkelproces van monumentaal erfgoed. Op basis van architectuurhistorisch en bouwtechnisch onderzoek »

Onderzoek

Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek objectiveert de historische waarde van een gebouw. Voor de meeste vergunningsaanvragen vereist »

Restauratie

Bij restauratie van beschermd erfgoed is een gedegen voorbereiding van groot belang; er moet immers een restauratieplan worden »

Beleid

In het brede pakket van diensten doet OOM tevens aan beleidsadvisering en visieontwikkeling aan overheden en andere organisaties in de »