Bij restauratie van beschermd erfgoed is een gedegen voorbereiding van groot belang; er moet immers een restauratieplan worden ontwikkeld dat aansluit bij de wensen van de toetsende (monumenten)commissies. OOM heeft een ruime ervaring en expertise in het doen van technische opnames, opstellen van restauratiebehoeften en globale kostenramingen. Daarbij kunnen tevens de subsidiemogelijkheden in kaart worden gebracht.