In het brede pakket van diensten doet OOM tevens aan beleidsadvisering en visieontwikkeling aan overheden en andere organisaties in de publieke sector op het gebied van monumentenzorg. Naast plaatsingsvraagstukken van potentiële monumenten heeft OOM diverse richtlijnen opgesteld op het gebied van restauratie, herbestemming en energieduurzame maatregelen.