Stichting Monumentenwacht constateert tijdens inspecties vaak negatieve gevolgen van foutief na-isoleren. Als restauratietechnisch adviesorgaan staat de Monumentenwacht, mede door de jaarlijkse inspecties, dicht bij haar leden. Vanuit die hoedanigheid is de stichting een geschikte instantie om monumenteneigenaren voor te lichten over verantwoorde energieduurzame maatregelen bij historische gebouwen. In opdracht van Monumentenwacht Nederland heeft OOM een praktische toolkit ontwikkeld waarmee de Monumentenwachters hun leden van praktische, op het monument toegespitste, informatie kunnen voorzien op het gebied van energie duurzaamheid.