Het voormalige klooster Huize Bethlehem gelegen in Nijmegen fungeert nu als Hospice en geniet de status gemeentelijk monument. Om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren heeft OOM in opdracht van de Woningbouwvereniging Gelderland onderzocht welke maatregelen verantwoord zijn vanuit de aanwezige monumentale waarden en de technische en bouwfysische condities.