De van rijkswege beschermde villa is onderdeel van een in Amersfoort gesitueerd landgoed waarop verscheidene, overwegend in eclectische bouwstijl opgetrokken gebouwen staan. Om de hoge energierekening van de rond 1850 gebouwde villa te verlagen wilden de eigenaren energiebesparende maatregelen toepassen. Zaak is om bij dergelijke monumentale gebouwen een goede balans te vinden tussen de bouwfysische en cultuurhistorische kenmerken en de maximaal haalbare verbetering van de energieprestatie. OOM werd daarom gevraagd een maatwerkadvies te leveren met verantwoorde energiebesparende maatregelen