OOM streeft naar een soepel en doorzichtig herontwikkelproces van monumentaal erfgoed. Op basis van architectuurhistorisch en bouwtechnisch onderzoek maken we een ontwikkelingsanalyse met aanbevelingen voor een verantwoorde herontwikkeling waarin de marge van het monument volledig wordt benut. Deze ontwikkelingsanalyse stelt gebruikers en kopers in staat een plan te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen van de toetsende monumenteninstanties.
OOM maakt tevens het tijdelijk creatief hergebruik inzichtelijk om de kansen voor een goede definitieve herbestemming te vergroten. Zo kan leegstand worden voorkomen en wordt duurzame ontwikkeling gestimuleerd.