Het ziekenpaviljoen Breehorn maakt onderdeel uit van het van rijkswege beschermde psychiatrisch ziekenhuiscomplex Duin en Bosch in Castricum. Het complex is tot stand gekomen in 1904 naar een ontwerp van F.M.W. Poggenbeek en ligt in een landschappelijk park, ontworpen door L.A. Springer. Het paviljoen Breehorn werd in 1934-35 aan het complex toegevoegd en vormt tezamen met de overige bebouwing een uniek ensemble. Om aan de hedendaagse eisen van zorgvastgoed te kunnen voldoen streeft het psychiatrisch centrum GGZ Dijk en Duin naar een verantwoorde en evenwichtige herinrichting van het Duin en Bosch-terrein. Om te zien welke kansen de locatie Breehorn biedt, heeft OOM een onderzoek uitgevoerd naar de strategische inpassing van het monument binnen de gewenste toekomstige terreinontwikkeling.