Het voormalige Herman Jozefklooster in Kaatsheuvel heeft tot 2002 dienst gedaan als klooster en draagt de status gemeentelijk monument. Het klooster is gesitueerd op een omvangrijk perceel aan de rand van het dorpje Berndijk, dat onderdeel uitmaakt van de plaats Kaatsheuvel. Pepping Bontenbal Groep B.V. heeft het complex destijds gekocht voor herontwikkeling. Als aanzet tot de herbestemming is OOM gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkelmogelijkheden van het klooster en het bijbehorende terrein.