Het klooster- en scholencomplex Onze Lieve Vrouw ter Eem is door de architecten J.B. Koldeweij en W.C.A. Kroes in 1931 ontworpen en huisvestte een klooster, een Rooms-katholieke kweekschool en een lyceum. Ondanks deze verschillende functies werd in de architectonische vormgeving gekozen voor een uniforme aanpak. Kenmerkend voor de traditionele stijl waarin het complex is ontworpen (ook wel Delftse School genoemd) zijn de bakstenen, vrijwel ornamentloze, vlakke gevels en de hoge gesloten en met pannen bedekte zadeldaken. Alleen op constructief belangrijke plekken is natuursteen toegepast. Tot 1981 heeft het complex dienst gedaan als internaat, daarna kreeg het een multifunctionele bestemming met naast het nog bestaande klooster en kapel, een conferentiecentrum, kinderdagverblijf en diverse opleidingscentra. Met het oog op de verkoop van het complex werd OOM gevraagd een analyse te maken van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kloostercomplex.