Het voormalige zorg/wooncomplex Johannahuis maakt onderdeel uit van het landgoed ‘Rust en Vreugd’. Op initiatief van het echtpaar Van Ommeren-de Voogt werd het Johannahuis in 1931 ontworpen voor de huisvesting van alleenstaande vrouwen. Om inzicht te verschaffen in de herbestemmingsmogelijkheden van het complex heeft OOM in opdracht van BAM Vastgoed een ontwikkelingsanalyse gemaakt waarin naast het gebouw ook de landschappelijke aanleg is meegenomen.