In 1951 werd ten zuiden van de President Kennedylaan de nieuwe woonwijk Amstelhof gebouwd. Deze woonwijk moest een antwoord bieden op de woningnood na WOII maar stond ook in de lijn van het Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren uit 1934. Het moest een wijk worden met verschillende woningtypen, variƫrend van eengezinswoningen tot hoogbouw, en een bepaalde mate van zelfvoorzienendheid hebben in de vorm van allerhande gemeenschappelijke voorzieningen. Het werd een nauwkeurig gecomponeerde wijk waarin open woonblokken, doorgaande straten, woonstraten, gemeenschappelijke voorzieningen en groenstructuren in strikte onderlinge samenhang werden ontworpen. J.F. Berghoef ontwierp de woningen met het Airey-systeem, een pefab bouwsysteem met betonplaten waarbij het grid een grote stempel drukte op de architectonische vormgeving.
In opdracht van RMIT (wetenschappelijk kenniscentrum van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft) heeft OOM een Cultuurhistorische Effectrapportage gemaakt waarin de cultuurhistorische waarden van deze na-oorlogse wederopbouwwijk in kaart zijn gebracht en aanbevelingen zijn gedaan voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden op verschillende schaalniveaus.