Het omvangrijke kloostercomplex is gelegen op een ver uitstrekkend historisch landgoed net buiten het centrum van Heemstede. Het hoofdgebouw, een villa uit 1907 ontworpen door Foeke Kuipers, en het omliggende park zijn van rijkswege beschermd. OOM kreeg vanuit de gemeente Heemstede en de congregatie het verzoek een analyse te maken van de herbestemmingmogelijkheden van de villa in samenhang met de omliggende parkaanleg. Hierbij werd tevens gekeken naar de waarde en ontwikkelingsmogelijkheden van de naoorlogse uitbreidingen van de villa. Na een eenduidige waardestelling van de monumentale waarden zijn diverse herbestemmingsmogelijkheden getoetst op hun levensvatbaarheid.