Het voormalige seminarie Bovendonk is gesitueerd aan de rand van het dorp Hoeven en is gebouwd tussen 1903-08 naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers. Het complex herbergt naast de priesteropleiding ook een congrescentrum, hotel en een brasserie. Desondanks wordt het huidige complex voor een groot gedeelte niet gebruikt. Om te komen tot een gunstiger exploitatiemodel is een intensivering van het bestaande gebruik noodzakelijk. Om dit herontwikkelproces te stimuleren heeft OOMAdvies in opdracht van de provincie Noord-Brabant inzichtelijk gemaakt welke duurzaamheidskansen er liggen met respect voor het monumentale complex.