De villa is gebouwd in 1904 naar een ontwerp van de Hilversumse architect/aannemer W. Meijer en geniet de status gemeentelijk monument. Kenmerkend is de toepassing van de zogenaamde Overgangsstijl, een eclectische vormentaal die rond de eeuwwisseling veel werd toegepast in Hilversumse uitbreidingswijken. Het pand heeft met name intern in de jaren ’30 een transformatie ondergaan waarbij enkele onderdelen uit de bouwtijd zijn gehandhaafd. Ter ondersteuning van de verbouwingsplannen van de nieuwe eigenaren heeft OOMAdvies een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd om inzichtelijk te maken met welke waarden het verbouwingsplan rekening moet houden.