De roep om een praktische gids met verantwoorde energieduurzame maatregelen voor monumentale, historische bebouwing is groot. Hoewel het doorvoeren van verantwoorde energieduurzame maatregelen in historische gebouwen maatwerk is, is de problematiek overwegend vergelijkbaar waardoor in algemene zin oplossingsrichtingen zijn aan te geven. In opdracht van de gemeenten Den Haag, Haarlem, Harlingen, Leeuwarden, Maastricht, Utrecht, Zutphen en Zwolle heeft OOM een Toolkit ontwikkeld met oplossingsrichtingen die inzicht geven in de situatieproblematiek en de mogelijke maatregelen voor historische gebouwen. De Toolkit fungeert als een praktisch pakket van verantwoorde energieduurzame oplossingen voor historische gebouwen die als leidraad kunnen gelden voor zowel kleinschalige initiatieven van particulieren als renovatie- en restauratieprojecten.