Het Oude Bornhof kent een geschiedenis van zeven eeuwen armen- en ouderenzorg. In de jaren 80 van de negentiende eeuw werd het complex grotendeels opnieuw opgebouwd in een sobere classicistische vormentaal met uitzondering van het centraal gelegen Huize Borro die nog middeleeuwse onderdelen bevat waaronder de fraaie, goed geconserveerde veertiende-eeuwse kap. Tegenwoordig is het complex ingericht met 47 huurwoningen. Stichting BOG en NV Stadsherstel hebben samen met de gemeente Zutphen het initiatief genomen om de energieprestatie van het wooncomplex te verbeteren en het Oude Bornhof als pilot voor het project Duurzame Monumenten Zutphen te laten fungeren. OOM werd gevraagd een maatwerkadvies te leveren waarin voor het monument verantwoorde, maximaal haalbare verbeteringen van de energieprestatie werden gepresenteerd. Doel was een optimum te vinden tussen het behoud van de monumentale waarden van het rijksmonument en de maximale reductie van het energieverbruik.