De inspectietaak van de bouwinspecteur is tegenwoordig breder en complexer waardoor dikwijls het toezicht op de restauratiekwaliteit onder druk komt te staan. In opdracht van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten heeft OOM een digitale handreiking ontwikkeld voor de bouwinspecteur en de controle op de restauratiekwaliteit van monumenten. Het gaat hierbij om prioritering, het beoordelen van het vergunningsvrij en vergunningsplichtig zijn van werkzaamheden en het beoordelen van de kwaliteit van restauratiewerkzaamheden. Zie www.monumententoezicht.nl