In het Cultuur en Erfgoedprogramma 2013-2016 van de provincie Gelderland vormt herbestemming van het monumentaal erfgoed een belangrijk onderdeel. Naast de borging van cultuurhistorische waarden investeert de provincie in complexe herbestemmingsopgaven waarbij ruime aandacht wordt geschonken aan de energietransitie. Doel is het verbeteren van de financiële exploitatie van het monumentaal erfgoed door energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie. In dit kader heeft OOM opdracht gekregen voor het uitvoeren van diverse energiescans bij landgoederen, kerken en industriële complexen waarbij oplossingen worden aangereikt die zijn afgestemd op het monument. De maatregelen worden vervolgens gemonitord en teruggekoppeld naar het netwerk van gemeenten, toezichthouders, architecten en aannemers.