Het gebied begrensd door de Westblaak, Schiedamse Vest, Hartmansstraat en de Witte de Withstraat, is door de gemeente Rotterdam aangemerkt als aandachtsgebied Wederopbouw. De bebouwing is volgens het Basisiplan van Van Traa (1946) ingericht en sluit op diverse manieren aan op de vooroorlogse bebouwing. Aan de Westblaak is de bebouwing te typeren als grootstedelijke wanden, onlosmakelijk verbonden met het verkeersontwerp van Van Traa. Ten zuiden van de Westblaak bevinden zich de meer intieme woon- winkelstraten rondom enkele binnenstadshoven. De bebouwing is ontwikkeld vanuit de logistiek van het verkeer, vervoer, parkeren, laden en lossen waarbij het overallbeeld prevaleert boven het individuele gebouw. In het kader van een herontwikkeling in de Schiedamse Vesthof heeft OOM in opdracht van Volker Wessel Vastgoed bv een Cultuurhistorische verkenning van het gebied gemaakt.