Het door F.E. Röntgen in 1939 ontworpen Post- en bestelkantoor aan de Kerkbrink 16 in Hilversum neemt zowel architectuurhistorisch als typologisch een belangrijke positie in de ontwikkeling van het postwezen in Nederland. De transparante en grootschalige publiekshal met de vooruitstrevende positie van een los van de peilers geplaatst lokettenfront en de open opzet van de dienstruimten vormen de kern van het ontwerp. Het gemeentelijk monument werd door TNT-Post afgestoten. Om de invalshoek bij een mogelijke herontwikkeling van het postkantoor te bepalen heeft OOM een quickscan uitgevoerd naar de aanwezige monumentale waarden en de behoudenswaardigheid van de onderdelen.