De van origine in 1765 gebouwde paardenstallen in Breda werden in 1868 van een extra verdieping voorzien en verbouwd tot kazerne en zijn zodoende nauw verbonden met de ontwikkeling van de garnizoenstad Breda. Het ruim 180 meter lange complex maakt onderdeel uit van een omvangrijk masterplan voor de verbreding en kwaliteitsverbetering van de woon- en winkelfunctie van de binnenstad van Breda. In het kader van de herontwikkeling van het complex De Lange Stallen heeft OOM in opdracht van de Stichting WonenBreburg de bouwhistorische waarden inzichtelijk gemaakt.