Het in 1949-1955 gebouwde Segbroekcollege aan de Klaverstraat werd ontworpen door de architect Sjoerd Schamhart in het voormalige ‘Sperrgebiet’ van Den Haag. Het vormt een echte blikvanger met de karakteristieke gebogen vleugels waarachter de lokalen zich bevinden en de diverse monumentale kunstwerken van J.W. van Rozendaal in en aan het gebouw. In 1993-1998 werd het oppervlakte van de school bijna verdubbeld met een nieuw bouwvolume aan de achterzijde van de bestaande school. In opdracht van de stichting VO Haaglanden heeft het bureau OOMAdvies een bouwhistorische verkenning gemaakt om de monumentale waarden eenduidig te maken en als onderlegger te laten fungeren voor renovatie van het gebouw.