Het gebouw van het Segbroekcollege aan de Goudsbloemlaan, werd tussen 1949 en 1956 ontworpen door J.J.P.Oud als school voor het Tweede VCL. Het gebouw geniet de status van Rijksmonument en is een echte blikvanger in de omgeving. Hoewel het bouwbudget gering was, heeft Oud een markant schoolgebouw ontworpen met bijzondere materialen en een karakteristieke kleurenschema. De architectonische verschijningsvorm verschilt per gevel en/of bouwdeel. Daarin speelt de ritmische plaatsing van de diverse vormen van gevelopeningen en de afwisseling van open en gesloten gevelvlakken een grote rol. De gevels zorgen daarnaast voor een duidelijke afleesbaarheid van de interne structuur die op het Daltononderwijs was gestoeld. Als onderlegger voor een vernieuwingsplan voor de school heeft OOMAdvies in opdracht van de Stichting VO Haaglanden een Cultuurhistorische waardering van de school gemaakt.