De Anthoniushoeve aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht is één van de weinige herinneringen aan het oude agrarische karakter van het gebied. De in 1889 gebouwde boerderij, heeft tot 2010 dienst gedaan als melkveebedrijf tot dat de laatste boer overleed. De boerderij geniet sinds 2003 de status rijksmonument. Met het oog op de toekomstige verkoop van de boerderij is OOM gevraagd een bouwhistorische verkenning te maken waarin de monumentale waarden in kaart zijn gebracht.