In 1920-1922 ontwierp architect J.B. Lochem een complex van 86 woningen rondom twee grote collectieve binnenhoven in Haarlem. In opdracht van de VVE heeft OOMAdvies onderzocht hoe de energieprestatie van het complex verantwoord is te verduurzamen, zowel wat betreft collectief als individueel te nemen maatregelen. Daarbij is gekeken of de werkzaamheden te koppelen zijn aan onderhoudswerkzaamheden (MJOP) en woningrenovatie (bij woningmutatie). Ook werd onderzocht welke alternatieven er zijn om het complex aardgasvrij te maken en werd gekeken naar mogelijkheden op het gebied van waterbeheer.