De Grote- of Sint Janskerk is het oudste gebouw van Schiedam, en is nog steeds een cultureel en historisch middelpunt van de stad waarin tal van evenementen plaatsvinden. De verduurzaming van het gebouw is een belangrijke pijler om de Sint Janskerk toekomstig bestendig te maken. De Stichting Sint Janskerk Schiedam heeft al diverse verduurzamingsmaatregelen doorgevoerd om de energiekosten te reduceren. In opdracht van de Stichting en de gemeente Schiedam heeft OOMAdvies onderzoek gedaan naar aanvullende maatregelen op het gebied van installatietechniek en op het gebied van aardgasvrij (opwekking en warmte-uitwisseling). Ook werden grootschaligere maatregelen onderzocht met betrekking tot het verbeteren van de energieprestatie van de buitenschil (ramen en gewelven).