De gemeente Haarlem heeft de ambitie in 2030 een klimaat neutrale stad te zijn. Hiervoor zal de bestaande woningvoorraad, waarvan een groot deel uit de jaren ’30 van de 20e eeuw stamt, in zijn energieprestatie moeten worden verbeterd. Ook beschermde monumenten, die bekend staan als grote energieverslinders, zullen daar waar mogelijk energieduurzamer moeten worden. Wel dient hierbij rekening gehouden te worden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. Als pilot project koos de gemeente voor de renovatie van de voormalige portierswoning van de begraafplaats Akendam, een gemeentelijk monument uit 1932-1933. OOM werd gevraagd inzichtelijk te maken hoe de energieprestatie van de voormalige woning op een verantwoorde manier kon worden verbeterd.