De negentiende-eeuwse hooihuisboerderij aan de Westzanerdijk bestaat uit een woonhuis, een stal en een aangebouwde houten kapberg. Als overblijfsel van het agrarische verleden van het gebied en als verwijzing naar de geschiedenis van de ontginning van de polder heeft de gemeente Zaanstad, tevens eigenaar, het complex als cultuurhistorisch waardevol gekwalificeerd. Met het oog op een mogelijk nieuwe ontwikkeling op het erf heeft OOM een bouwtechnische opname en een kostenraming gemaakt van de boerderij.