De van rijkswege beschermde buitenplaats Zwaluwenburg in ’t Harde werd in 1728 gebouwd in opdracht van de familie Van Haersholte, ter plaatse van het voormalige kasteel Wijnbergen. Kenmerkend is de symmetrische structuur van het landgoed en het statig en classicistisch vormgegeven landhuis met aan weerszijden de twee symmetrisch geplaatste bouwhuizen voor de ondersteunende faciliteiten van het woonhuis. De omliggende tuin werd in de 18de eeuw ingericht met een stelsel van rechte lanen en stroken bos en gras- en bouwland. Uit deze tijd resteren nog enkele lanen en een aantal boerderijen, behorende bij het landgoed.

Voor het hoofdhuis is een onderhoud en restauratieplan opgesteld waarbij ruime aandacht wordt geschonken voor enrgieduurzame maatregelen die de energieprestatie van het complex moeten verbeteren. OOM heeft in opdracht van de Provincie Gelderland geadviseerd welke energiebesparende maatregelen konden worden getroffen met respect voor de monumentale waarden.