Huis Bergh in het dorp ’s-Heerenbergh kent zijn oorsprong in de 13 eeuw en bestaat uit een door water omgegeven hoofd- en voorburcht waarop een ensemble van dienstgebouwen, woonkwartieren, poorten, torens en een kapel staan. Een groot deel van het gebouw is in gebruik als museum waarbij de museumzalen vanwege de kunstschatten op een constante temperatuur en relatieve luchtvochtigheid moeten worden gehouden. Voor de stichting Huis Bergh heeft OOMAdvies een stappenplan opgesteld om in fasen de energiekosten te reduceren en het binnenklimaat te verbeteren.