Abdij Rolduc in Kerkrade is het grootste abdijcomplex in de Benelux en staat op de UNESCO-lijst van de 100 belangrijkste monumenten van ons land. Het meer dan 900 jaar oude kloostercomplex bestaat uit 12 vleugels en gebouwen en wordt gekenmerkt door een omvangrijke verbouwings- en uitbreidingsgeschiedenis. De architectonische verschijningsvorm en esthetische kwaliteiten van het exterieur en delen van het interieur maken het complex als geheel hoog monumentaal. OOMAdvies is gevaagd onderzoek te doen naar de verduurzamingsmaatregelen met behoud van de monumentale waarden, bouwtechnische en bouwfysische kenmerken, waarbij de maatregelen toegespitst werden op de verschillende functies die in de abdij zijn gehuisvest.