Landgoed Klarenbeek bestaat enerzijds uit een landhuis met opstallen en anderzijds uit een fabriekscomplex dat zijn oorsprong kent in het tweede kwart van de achttiende eeuw. Het landhuis, dat in 1842 is gebouwd, bevindt zich in een fraaie parkaanleg met een vijver en een beek met watervallen. Het landhuis, het kantoorgebouw, de orangerie met koetshuis en diverse andere onderdelen van het fabriekscomplex hebben de status van rijksmonument.
Het onderhoud van het landgoed vormde een grote kostenpost voor de fabriek waardoor besloten werd het landgoed los te koppelen en afzonderlijk te exploiteren met maatschappelijke en culturele bestemmingen. Een uitbreiding van de activiteiten en een succesvolle exploitatie vraagt o.a. om een visie op het energiebeheer van het landgoed. Reductie van de energiekosten maken de exploitatiecondities van het complex immers gunstiger. Om dit initiatief te ondersteunen heeft OOM in opdracht van de provincie Gelderland een energievisie vervaardigd waarbij is gekeken naar de mogelijkheden voor een gunstige energietransitie en -beheer van het totale landgoed.