Het voormalige Raadhuis van Boskoop is gebouwd in 1929 naar een ontwerp van architect D.L. Landman. Met de samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude tot de gemeente Alphen aan de Rijn is het oude raadhuis van de gemeente Boskoop vrijgekomen. De gemeente wil het complex herbestemmen en er verschillende nieuwe functies onder brengen, waarbij de monumentale raadszaal als trouwlocatie beschikbaar blijft. In het licht van deze ontwikkeling is onderzocht hoe de energieprestatie van het complex, aansluitend bij de nieuwe bestemmingen, is te verbeteren en voldaan kan worden aan de klimaatambities van de gemeente.