Provincie Noord-Brabant herbergt een groot aantal monumentale kloostercomplexen. Een aanzienlijk deel van deze complexen kampt echter met een sterk afgenomen aantal kloosterlingen waardoor de exploitatie moeilijk sluitend te krijgen is en het voortbestaan van de kloosters wordt bedreigd. Om de orden en congregaties tegemoet te komen heeft OOMAdvies in opdracht van de provincie Noord-Brabant voor een zestal kloosters maatwerkadviezen opgesteld waarin werd gezocht naar een verbetering van de energieprestatie zodat een gunstiger exploitatiemodel kan worden verkregen. De uitkomsten van het pilotproject zijn vervolgens ingezet om een handreiking te creƫren voor alle kloostercomplexen bij het nemen van verantwoorde energie-duurzame maatregelen en geeft antwoord op vragen als: Waar begin je? Wie schakel je op welk tijdstip in? Hoe kun je passend bij het gebruik van het klooster, met zo klein mogelijke investeringen significante besparingen realiseren? De handreiking is in eerste instantie bedoeld voor kloosters die nog (deels) in gebruik zijn als klooster en eventueel een nevenprogramma hebben, maar er wordt ook aandacht besteed aan een mogelijke herbestemming van (delen van) kloosters.