Vooral bij religieus erfgoed is het verantwoord omgaan met het energieverbruik nodig om de kerk comfortabel en bruikbaar te maken zodat het gebouw het hele jaar door geëxploiteerd kan worden en toekomstbestendig wordt. Aansluitend bij deze doelstelling heeft de provincie Utrecht een pilot uit laten voeren met een zestal kerken die door OOMAdvies actief zijn begeleid in het doorvoeren van verantwoorde energieduurzame maatregelen. In de geboden maatwerkadviezen is naar een goede balans gezocht tussen de bouwfysische kenmerken en cultuurhistorische waarden van de kerken en de verbetering van de energieprestatie. Daarbij was het belangrijk dat de maatregelen financieel renderen. De ‘pilotkerken’ dienen als voorbeeld om andere kerkbesturen te stimuleren over te gaan tot de verduurzaming van hun kerkgebouwen.