Het fabriekscomplex van weverij Gaudium in Winterswijk is aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol en betreft een belangrijke representant van de eeuwenoude textielindustrie in Winterswijk. Bijzonder is dat de weverij nog steeds als zodanig fungeert. Wel is het fabriekscomplex toe aan een grondige opknapbeurt. In opdracht van de provincie Gelderland heeft OOM een energiescan uitgevoerd om energiebesparende maatregelen te kunnen treffen die aansluiten bij de technische en fysische condities en de aanwezige monumentale waarden.