De aula is met de aanleg van de begraafplaats in Zwammerdam in 1930 gebouwd in een zakelijke, op de Amsterdamse school geïnspireerde architectuur en wordt nog steeds gebruikt voor bijeenkomsten bij begrafenissen en crematies. Om de duurzaamheidsambities te kunnen verwezenlijken wil de gemeente Alphen aan den Rijn haar vastgoed in de energieprestatie verbeteren, waaronder ook de aula die een gemeentelijke monumentenstatus geniet. Onderzocht is welke oplossingen er mogelijk zijn om de aula met respect voor de monumentale waarden en de bouwfysische en technische condities, in energieprestatie is te verbeteren.