Het in de negentiende eeuw gebouwde Spijkerkwartier in Arnhem is een van rijkswege beschermd stadsgezicht met diverse beschermde monumenten. In de wijk houdt het buurtinitiatief Spijkerenergie zich actief bezig met het verduurzamen van de buurt. Als onderdeel van dit initiatief heeft een loting onder de bewoners in de wijk plaats gevonden voor het gratis verkrijgen van een Energie Prestatie Advies. OOM heeft de EPA voor het winnende object uitgevoerd waarbij tevens een breed oplossingskader werd geleverd met veel voorkomende praktische tips ter inspiratie voor andere woningen in de wijk.