Het van rijkswege beschermde Landhuis in de gemeente Lingewaard is in gebruik als woonhuis. Het landhuis dat zijn oorsprong kent in de middeleeuwen, heeft een uitgebreide bewoners- en verbouwingsgeschiedenis. Voor de toekomst is ingezet op een blijvende woonfunctie. Wel zal daarvoor de energieprestatie aanzienlijk moeten worden verbeterd. OOM heeft voor de eigenaren een energiescan uitgevoerd om tot passende energiebesparende maatregelen te komen die gekoppeld kunnen worden aan de onderhoudscyclus van het complex.