De Vrijzinnig Hervormde Kerk aan de Parkstraat te Arnhem werd in 1926 door de Arnhemse architecten H.B. van Broekhuizen en G. Feenstra ontworpen. Het in een helder expressionistische vormentaal ontworpen kerkgebouw kreeg een opvallende gevel aan de straat met allerhande gevelplastiek en -ritmiek. Intern wordt de bijzonere ruimtewerking versterkt door hoge glas-in-loodvensters met geometrische patronen en geabstraheerde voorstellingen uit het Oude- en Nieuwe Testament naar ontwerp van Kees Kuiler (1890-1966).

Omdat de huidige Parkstraatgemeente de ambitie heeft de kerk intensiever te exploiteren en de energiekosten een hoge kostenpost vormen, heeft OOMadvies onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de kerk meer efficiënt en energiezuiniger te verwarmen.