Het voormalige seminarie Bovendonk is gesitueerd aan de rand van het dorp Hoeven en is gebouwd tussen 1903-08 naar een ontwerp van P.J.H. Cuypers. Het complex herbergt naast de priesteropleiding ook een congrescentrum, hotel en een brasserie. Desondanks wordt het huidige complex voor een groot gedeelte niet gebruikt. Om te komen tot een gunstiger exploitatiemodel […]

De Nieuwstadskerk, of Sint-Johannes de Doperkerk, is een in de dertiende eeuw gestichte rooms-katholieke hallenkerk in Zutphen. De driebeukige kerk met sacristie is rijksmonument. Met het oog op de verouderde verwarmingsinstallatie en de wens de kerkruimte intensiever te gebruiken voor nevenfuncties, is OOM gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden de kerk efficiënter en energiezuiniger […]

Landgoed De Poll ist een oude buitenplaats langs de IJssel in de gemeente Voorst. De kern van het landgoed wordt gevormd door een historische buitenplaats met diverse monumentale boerderijen. Voor een viertal 18e en 19e eeuwse hallenhuisboerderijen en schuren heeft OOM een Energiescan uitgevoerd naar de energiebesparende mogelijkheden van de her te bestemmen objecten.

In het kader van de verbreding en kwaliteitsversterking van de woon- en winkelfunctie van de binnenstad van Breda is eind 2007 het Masterplan ‘Achter de Lange Stallen’ van Soeters van Eldonk architecten gepresenteerd. Een onderdeel van het Masterplan wordt gevormd door het in 1950 door M. Bolten en F.E. Röntgen ontworpen postkantoor op de hoek […]

Het van rijkswege beschermde woonhuis Rapenburg 102 werd aangekocht met het doel het in te richten tot wooncomplex. Om op voorhand te weten waar de ontwikkelingsmogelijkheden van het pand liggen is OOM gevraagd onderzoek te doen naar de waarden van het beschermde monument. Doel was een kader te scheppen voor de verbouwing van het pand […]

Het voormalige Herman Jozefklooster in Kaatsheuvel heeft tot 2002 dienst gedaan als klooster en draagt de status gemeentelijk monument. Het klooster is gesitueerd op een omvangrijk perceel aan de rand van het dorpje Berndijk, dat onderdeel uitmaakt van de plaats Kaatsheuvel. Pepping Bontenbal Groep B.V. heeft het complex destijds gekocht voor herontwikkeling. Als aanzet tot […]

Het in 1955 door de gebroeders Kraaijvanger en Rein Fledderus ontworpen concert- en congresgebouw de Doelen is een gemeentelijk monument en betreft een karakteristiek voorbeeld van een concert- en congresgebouw waarvan het ontwerp grotendeels is gebaseerd op technische en functionele uitgangspunten. De hoofdkarakteristiek van het architectonisch concept wordt gevormd door een rechthoekig bouwvolume waarin de […]

Op 15 oktober 2007 maakte minister Plasterk van OCW het voornemen bekend om honderd topmonumenten uit de wederopbouwperiode de status van beschermd rijksmonument te verlenen. De objecten uit de periode 1940 en 1958 zijn, aldus de begeleidende toelichting, evidente mijlpalen in de ontwikkeling van de architectuur, stedenbouw en bouwtechniek of andere sociaal- en cultuurhistorische ontwikkelingen. […]

Het Grand Theatre werd in 1919/1920 in opdracht van de bioscoopondernemer H.W. Lutzke ontworpen door de Bredase architect F.P. Bilsen. Ondanks een brand in 1968, waarbij de toneelruimte in zijn geheel werd verwoest, bevat het theater nog veel bijzondere details waaronder een gave monumentale entreepartij en trappenhal met fraaie glas-in-loodlantaarn. Met het oog op een […]

Het klooster- en scholencomplex Onze Lieve Vrouw ter Eem is door de architecten J.B. Koldeweij en W.C.A. Kroes in 1931 ontworpen en huisvestte een klooster, een Rooms-katholieke kweekschool en een lyceum. Ondanks deze verschillende functies werd in de architectonische vormgeving gekozen voor een uniforme aanpak. Kenmerkend voor de traditionele stijl waarin het complex is ontworpen […]