De in 1925-1927 gebouwde kerk van de First Church of Christ Scientist in Den Haag is de enige kerk die Berlage ooit ontwierp. Na het vertrek van de geloofsgemeenschap is de kerk, zondagsschool en kosterswoning gekocht door een nieuwe eigenaar die het complex wil inrichten tot een publiek toegankelijke galerie, een kantoor en een beheerderswoning. […]

In het Cultuur en Erfgoedprogramma 2013-2016 van de provincie Gelderland vormt herbestemming van het monumentaal erfgoed een belangrijk onderdeel. Naast de borging van cultuurhistorische waarden investeert de provincie in complexe herbestemmingsopgaven waarbij ruime aandacht wordt geschonken aan de energietransitie. Doel is het verbeteren van de financiële exploitatie van het monumentaal erfgoed door energiebesparing en het […]

De inspectietaak van de bouwinspecteur is tegenwoordig breder en complexer waardoor dikwijls het toezicht op de restauratiekwaliteit onder druk komt te staan. In opdracht van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten heeft OOM een digitale handreiking ontwikkeld voor de bouwinspecteur en de controle op de restauratiekwaliteit van monumenten. Het gaat hierbij om prioritering, het beoordelen van […]

De van rijkswege beschermde Boerderij Landlust is in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd en gesitueerd aan de Amsteldijk Zuid in Amstelveen. Om de bewoners, die de boerderij al generaties in hun bezit hebben, te ondersteunen in hun verbouwingsplannen heeft OOM een bouwhistorische verkenning uitgevoerd waarin de monumentale waarden zijn gedefinieerd en de […]

Het landgoed Clingendael in Den Haag kent een rijke geschiedenis met de stichting van een bescheiden landgoed in de 17e eeuw in een Hollands-classicistische stijl, de omvorming ervan tot een flamboyante Frans-classicistische tuin en de door o.a. J.D. Zocher en L.A. Springer aangelegde huidige landschappelijke tuin naar Engels voorbeeld. De ontwikkelingsgeschiedenis is in de huidige […]

De Anthoniushoeve aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht is één van de weinige herinneringen aan het oude agrarische karakter van het gebied. De in 1889 gebouwde boerderij, heeft tot 2010 dienst gedaan als melkveebedrijf tot dat de laatste boer overleed. De boerderij geniet sinds 2003 de status rijksmonument. Met het oog op de toekomstige verkoop van […]

Het voormalige fabriekscomplex Vicomte is een gemeentelijk monument, waarvoor plannen zijn het her te bestemmen tot wooncomplex. Het gebouw is een bijzondere combinatie van een achttiende-eeuws graanpakhuis en een stenen fabrieksgedeelte uit 1925. Ter ondersteuning van het herbestemmingsplan heeft OOM in opdracht van Somass bv een bouwhistorische verkenning uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de […]

Het in 1934 door architect C.A. Kreune ontworpen zomerhuis ligt direct aan het water en is gebouwd in een romantisch landschappelijke bouwstijl. Als onderlegger voor de verbouwingsplannen van het gemeentelijk monument vereiste de Commissie Welstand en Monumenten Noord-Holland (WZNH) een bouwhistorische verkenning. In opdracht van de eigenaar van de villa heeft OOM deze opgesteld zodat […]

Het 895 ha. grote park werd door C. van Eesteren en J. Mulder ontworpen en is vanaf 1937 aangelegd. Het park bevat een serie van bijzondere bruggen waarvan het merendeel door de architect P.L. Kramer is ontworpen. Kramer zorgde door de fraaie vormgeving met forse houtafmetingen, opvallende kleuren en experimentele technieken voor herkenbare, opvallende creaties […]