De karakteristieke wederopbouwschool Maarten Luther werd in 1956-1958 gebouwd door het architectenbureau L.J. de Klerk en R. Boiten in de wijk Morgenstond in Den Haag. Al aan het eind van de jaren ’70 sloot de school en huisvestte het gebouw diverse functies. In opdracht van de gemeente Den Haag heeft OOMAdvies een Bouwhistorische Verkenning van […]

De voormalige R.K. Technische school St. Paulus aan de Meppelweg in Den Haag is gebouwd in de periode 1957-1959 naar ontwerp van de architecten Nics. F.A. Molenaar en P.A.N. Sips in de naoorlogse wijk Morgenstond. Door het strakke grid van de gevels en de positionering van de twee bouwvolumes waaruit de school bestaat, vormt de […]

De in 1925-1927 gebouwde kerk van de First Church of Christ Scientist in Den Haag is de enige kerk die Berlage ooit ontwierp. Na het vertrek van de geloofsgemeenschap is de kerk, zondagsschool en kosterswoning gekocht door een nieuwe eigenaar die het complex wil inrichten tot een publiek toegankelijke galerie, een kantoor en een beheerderswoning. […]

De Anthoniushoeve aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht is één van de weinige herinneringen aan het oude agrarische karakter van het gebied. De in 1889 gebouwde boerderij, heeft tot 2010 dienst gedaan als melkveebedrijf tot dat de laatste boer overleed. De boerderij geniet sinds 2003 de status rijksmonument. Met het oog op de toekomstige verkoop van […]

Het voormalige fabriekscomplex Vicomte is een gemeentelijk monument, waarvoor plannen zijn het her te bestemmen tot wooncomplex. Het gebouw is een bijzondere combinatie van een achttiende-eeuws graanpakhuis en een stenen fabrieksgedeelte uit 1925. Ter ondersteuning van het herbestemmingsplan heeft OOM in opdracht van Somass bv een bouwhistorische verkenning uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de […]

Het in 1934 door architect C.A. Kreune ontworpen zomerhuis ligt direct aan het water en is gebouwd in een romantisch landschappelijke bouwstijl. Als onderlegger voor de verbouwingsplannen van het gemeentelijk monument vereiste de Commissie Welstand en Monumenten Noord-Holland (WZNH) een bouwhistorische verkenning. In opdracht van de eigenaar van de villa heeft OOM deze opgesteld zodat […]

Het door F.E. Röntgen in 1939 ontworpen Post- en bestelkantoor aan de Kerkbrink 16 in Hilversum neemt zowel architectuurhistorisch als typologisch een belangrijke positie in de ontwikkeling van het postwezen in Nederland. De transparante en grootschalige publiekshal met de vooruitstrevende positie van een los van de peilers geplaatst lokettenfront en de open opzet van de […]

De van origine in 1765 gebouwde paardenstallen in Breda werden in 1868 van een extra verdieping voorzien en verbouwd tot kazerne en zijn zodoende nauw verbonden met de ontwikkeling van de garnizoenstad Breda. Het ruim 180 meter lange complex maakt onderdeel uit van een omvangrijk masterplan voor de verbreding en kwaliteitsverbetering van de woon- en […]

De Bioscoop Cinerama maakt deel uit van het kantoor- en winkelcomplex aan de Westblaak dat in 1956/57 werd gebouwd naar een ontwerp van de Haagse architect B. Hoogstrate. Met name de entree fungeert door de monumentale portiek met luifel en de decoratieve wandmozaïeken als een echte blikvanger in de verder strakke gevelwand aan de Westblaak. […]