In het kader van de verbreding en kwaliteitsversterking van de woon- en winkelfunctie van de binnenstad van Breda is eind 2007 het Masterplan ‘Achter de Lange Stallen’ van Soeters van Eldonk architecten gepresenteerd. Een onderdeel van het Masterplan wordt gevormd door het in 1950 door M. Bolten en F.E. Röntgen ontworpen postkantoor op de hoek […]

De van origine in 1765 gebouwde paardenstallen in Breda werden in 1868 van een extra verdieping voorzien en verbouwd tot kazerne en zijn zodoende nauw verbonden met de ontwikkeling van de garnizoenstad Breda. Het ruim 180 meter lange complex maakt onderdeel uit van een omvangrijk masterplan voor de verbreding en kwaliteitsverbetering van de woon- en […]

De Bioscoop Cinerama maakt deel uit van het kantoor- en winkelcomplex aan de Westblaak dat in 1956/57 werd gebouwd naar een ontwerp van de Haagse architect B. Hoogstrate. Met name de entree fungeert door de monumentale portiek met luifel en de decoratieve wandmozaïeken als een echte blikvanger in de verder strakke gevelwand aan de Westblaak. […]

Op een perceel aan het Stadshoudersplantsoen, voormalig onderdeel van het door de Duitse bezetter aangemerkte ‘Sperrgebiet’, verrees in 1953 het kantoor van het Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten met een conciërgewoning. Het door J.W.E. Buijs, J.B. Lürsen, W. Verschoor en W.H. Verschoor ontworpen gebouw is één van de top 100 wederopbouwmonumenten die onder Minister Plasterk in 2007 […]

Het van rijkswege beschermde woonhuis Rapenburg 102 werd aangekocht met het doel het in te richten tot wooncomplex. Om op voorhand te weten waar de ontwikkelingsmogelijkheden van het pand liggen is OOM gevraagd onderzoek te doen naar de waarden van het beschermde monument. Doel was een kader te scheppen voor de verbouwing van het pand […]

Het omvangrijke kloostercomplex is gelegen op een ver uitstrekkend historisch landgoed net buiten het centrum van Heemstede. Het hoofdgebouw, een villa uit 1907 ontworpen door Foeke Kuipers, en het omliggende park zijn van rijkswege beschermd. OOM kreeg vanuit de gemeente Heemstede en de congregatie het verzoek een analyse te maken van de herbestemmingmogelijkheden van de […]

Het ziekenpaviljoen Breehorn maakt onderdeel uit van het van rijkswege beschermde psychiatrisch ziekenhuiscomplex Duin en Bosch in Castricum. Het complex is tot stand gekomen in 1904 naar een ontwerp van F.M.W. Poggenbeek en ligt in een landschappelijk park, ontworpen door L.A. Springer. Het paviljoen Breehorn werd in 1934-35 aan het complex toegevoegd en vormt tezamen […]

Het voormalige Herman Jozefklooster in Kaatsheuvel heeft tot 2002 dienst gedaan als klooster en draagt de status gemeentelijk monument. Het klooster is gesitueerd op een omvangrijk perceel aan de rand van het dorpje Berndijk, dat onderdeel uitmaakt van de plaats Kaatsheuvel. Pepping Bontenbal Groep B.V. heeft het complex destijds gekocht voor herontwikkeling. Als aanzet tot […]

Het in 1955 door de gebroeders Kraaijvanger en Rein Fledderus ontworpen concert- en congresgebouw de Doelen is een gemeentelijk monument en betreft een karakteristiek voorbeeld van een concert- en congresgebouw waarvan het ontwerp grotendeels is gebaseerd op technische en functionele uitgangspunten. De hoofdkarakteristiek van het architectonisch concept wordt gevormd door een rechthoekig bouwvolume waarin de […]

Het voormalige zorg/wooncomplex Johannahuis maakt onderdeel uit van het landgoed ‘Rust en Vreugd’. Op initiatief van het echtpaar Van Ommeren-de Voogt werd het Johannahuis in 1931 ontworpen voor de huisvesting van alleenstaande vrouwen. Om inzicht te verschaffen in de herbestemmingsmogelijkheden van het complex heeft OOM in opdracht van BAM Vastgoed een ontwikkelingsanalyse gemaakt waarin naast […]